Kosten

 

Tarieven 2018

De kosten voor Kids & Co bedragen in 2018  € 7,77  per uur. Een hele dag afname bedraagt 11 uur    (kosten: € 85,47 ) , een halve dag 5,5 uur (kosten € 42,75). Wij gaan uit van een vaste maandprijs die als volgt wordt berekend; bijvoorbeeld: uw kind komt op maandag, dinsdag en donderdag dat zijn drie hele dagen, dat zijn 3 dagen van € 85,47 maal 52 gedeeld door 12 is  € 1111,11 per maand.

Wat betaalt u werkelijk?

De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid kunt u een inkomensafhankelijke bijdrage krijgen: de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Als u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een  inburgeringscursus volgt, en uw eventuele partner ook, kunt u  kinderopvangtoeslag krijgen. De overheid stelt ieder jaar een maximum  uurtarief vast waarover de kinderopvangtoeslag wordt vergoed. Voor het  jaar 2018 is dit tarief € 7,45 voor dagopvang (kinderdagverblijf,  peuterwerkplaats en voorschool).  Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op de kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel u krijgt. 

Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen

 De kinderopvangtoeslag is minimaal 23,8% van het maximum uurtarief. Afhankelijk van uw inkomen kan het percentage oplopen tot 93%. Voor uw 2e en volgende kind ligt dit tussen de 64% en 94%. Welk percentage voor u geldt, kunt u bekijken in de KinderopvangToeslagentabel . Het uurtarief van Kids & Co zit boven het maximum uurtarief. Over het deel boven het maximum uurtarief krijgt u geen toeslag. 

 

Betaling geschiet door middel van automatische incasso vooraf (omstreeks de 24ste van de maand).

Deze prijs is inclusief: luiers, eten, drinken en tussendoortjes.

Niet inbegrepen zijn flesvoeding voor baby’s en speciale voeding i.v.m. diëten.


Dagdelen per week

Opvanguren per maand

Maandbedrag

1

23,83

€ 185,19

2

47,67

€ 370,37

3

71,50

€ 555,56 

4

95,33

€ 740,74 

5

119,17

€ 925,93 

6

143,00

€ 1.111,11 

7

166,83

€ 1.296,30

8

190,67

€  1.481,67

9

214,50

€ 1.666,67

10

238,33

€ 1.851,85